Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2014

szczecina
By nie odkryć tuż przed śmiercią, że nie umiałam żyć.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa
szczecina
2606 af0f 500
Reposted frombeingloved beingloved

November 24 2014

szczecina
Ludzie z urazami są nieprzewidywalni, bo wiedzą, że przetrwają.
— Hannibal
Reposted fromdaszwiare daszwiare

November 21 2014

szczecina
Moje serce
coraz częściej przypomina mi
zdrętwiałą rękę.
Niby jest.
Zdrowe i całe.
A jednak nie potrafię wykonać nim
najprostszego gestu.
— J.Borszewicz "Mroki"
szczecina

Ja już nigdy się nie nauczę tego, 

aby ktoś był obecny.

Reposted fromhole-love hole-love
szczecina

CZASEM MI SIĘ PRZYŚNISZ 
I CIĘŻKO Z ŁÓŻKA POTEM WSTAĆ

Reposted fromhole-love hole-love
0733 750f 500
Reposted fromprincely princely
szczecina
Gdyby ci nikt nie powiedział, że nie będąc kochanym, jest się nieszczęśliwym, byłbyś szczęśliwy. Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą
— Anthony de Mello
Reposted fromthegirlinblack thegirlinblack
0559 b9f3

winchesterhunterbros:

Dean Winchester in 10x05 Fan Fiction [x]

Reposted frompurgatorypie purgatorypie
szczecina
Us­pokój się, us­pokój się te­raz, kiedy już wiesz, o co w życiu chodzi, kiedy już wiesz, że o nic. 
— ~Marta Fox
Reposted fromNinithelm Ninithelm
szczecina

NIE LUBIĘ JAK KTOŚ KŁAMIE, JAK NIE DOTRZYMUJE SŁOWA, JAK ZAWODZI. NIE LUBIĘ, JAK SIĘ ZACZYNAM POZYTYWNIE NASTAWIAĆ PO TO, BY ZA CHWILĘ STWIERDZIĆ, ŻE KAŻDA HISTORIA KOŃCZY SIĘ TAK SAMO.

Reposted fromhole-love hole-love

November 16 2014

szczecina
8209 e0c0
Gdy do­tyk ok­raszo­ny jest szep­tem słów pie­szczotą, każdy dreszcz ma podwójną rozkosz
Reposted fromTeardrops Teardrops
szczecina
8659 e1f5 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
szczecina

November 15 2014

szczecina
5057 d60a
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
szczecina
  Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce
Reposted fromunforgiving unforgiving
6598 fe7e
szczecina
5687 cdc8 500
Reposted fromeventail eventail
szczecina
  Jak człowiek naprawdę tak bardzo, bardzo zmarznie, to już się nigdy trząść nie przestanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromIriss Iriss
szczecina
Zawsze byłem zdania, że człowiek jest inteligentny. To ludzie są głupi.
— Marilyn Manson – Trudna droga z piekła
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl